Zarządzenie Nr 448/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw realizacji projektu „Procedury bez barier” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu