Pomoc dla poszkodowanych w klęskach żywiołowych

W przypadku wystąpienia na terenie województwa wielkopolskiego zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej - informacja o możliwości złożenia przez Wójta/Burmistrza/ Prezydenta Miasta Wniosku o przyznanie rezerwy celowej na pomoc w formie zasiłków celowych - zostanie przekazana poszkodowanym Gminom za pomocą poczty elektronicznej.

Wzór wniosku do wypełnienia oraz możliwości wygenerowania wersji papierowej dostępny będzie w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Gminy będą na bieżąco informowane o sposobie składania ww. Wniosku.

Kontakt:
Wydział Polityki Społecznej, tel. 61 854 18 25
Kierownik Oddziału Budżetu i Analiz, tel. 61 854 19 24
Pracownik Oddziału Budżetu i Analiz, tel. 61 854 19 83

Zasady udzielania pomocy poszkodowanym

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa  w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdzone 21 czerwca 2021 r.

 Pliki archiwalne (3,63 MB)

Interpretacje

 Interpretacja MSWiA z 1.09.2017 r.
 Interpretacja MSWiA z 4.09.2017 r.
 Interpretacja MSWiA z 7.09.2017 r.

Autor: Elżbieta Kaczmarek
Data utworzenia: 24.05.2019
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 24.05.2019 - 13:44
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.07.2021 - 09:43