Rok 2016

Plan kontroli okresowych straży gminnych (miejskich) na terenie województwa wielkopolskiego na 2016  rok

Plan opracowano na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1733, z późn. zm.).

Zakres kontroli:

Obszary wymienione w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706 t.j.):

  • wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ww. ustawy,
  • użycie broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego,
  • ewidencja, o której mowa w art. 9a ust. 1 ww. ustawy.
Lp. Nazwa jednostki Siedziba Termin kontroli
1 Straż miejska w Kłodawie
 [wystąpienie pokontrolne]

ul. Wł. Jagiełły 2, 62-650 Kłodawa

sytczeń 2016 r.
2 Straż miejska w Szamocinie
 [wystąpienie pokontrolne]

ul. Pl. Wolności 19, 64-820 Szamocin

luty 2016 r.
3 Straż miejska w Obornikach
 [wystąpienie pokontrolne]

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

marzec 2016 r.
4 Straż miejska w Chodzieży
 [wystąpienie pokontrolne]

ul. J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

marzec 2016 r.
5 Straż miejska w Swarzędzu
 [wystąpienie pokontrolne]

ul. Dworcowa 24, 62-020 Swarzędz

kwiecień 2016 r.
6 Straż miejska w Krotoszynie
 [wystąpienie pokontrolne]

ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn

maj 2016 r.
7 Straż miejska w Międzychodzie
 [wystąpienie pokontrolne]

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

czerwiec 2016 r.
8 Straż miejska w Pile
 [wystąpienie pokontrolne]

ul. 14 Lutego 20, 64-920 Piła

wrzesień 2016 r.
9 Straż miejska w Gnieźnie
 [wystąpienie pokontrolne]

ul. Chrobrego 22, 62-200 Gniezno

październik 2016 r.
10 Straż miejska w Złotowie
 [wystąpienie pokontrolne]

ul. Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

listopad 2016 r.
Autor: Mateusz Dziubek
Data utworzenia: 18.05.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.06.2017 - 13:57