Kontrole zewnętrzne 2018

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
       
1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 16 sierpnia 2018 r.]
Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. 09.01.2018
- 04.04.2018
2 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 20 sierpnia 2018 r.]
Pełnienie funkcji nadzoru i kontroli nad rejestrami wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy, prowadzonymi przez organy stopnia powiatowego na terenie województwa wielkopolskiego 19.03.2018
- 30.03.2018
3 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 16 sierpnia 2018 r.]
Realizacja "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 17.04.2018
- 25.05.2018
przedłużona do 08.06.2018
4 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 17 sierpnia 2018 r.]
Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów 07.05.2018
- 06.07.2018
5 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 17 sierpnia 2018 r.]
Kontrola w zakresie działań podejmowanych w związku z inwestycją "1 Modernizacja w miejscowości Śmiłowo gm. Kaczory skrzyżowania drogi krajowej K-10 z drogą powiatową nr 1177P w kierunku Zelgniewa i Kaczor" 11.06.2018
-15.06.2018
6 Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 14 grudnia 2018 r.]
Ocena poprawności prowadzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego postępowań w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę 01.07-2018 - 06.07.2018
7 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 1 października 2018 r.]
Przeciwdziałanie występowaniu oraz zwalczanie skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków 13.08.2018
- 20.09.2018
8 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 23 maja 2019 r.]
  1. Adekwatność organizacji, poziom zasobów i polityki informacyjnej urzędów administracji publicznej oraz ich współpracy z innymi instytucjami w zakresie obsługi cudzoziemców.
  2. Wpływ obowiązujących przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych na obsługę cudzoziemców.
  3. Prawidłowość realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców.
28.11.2018 -
Autor: Izabela Judek
Data utworzenia: 15.01.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.01.2018 - 11:38
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.06.2022 - 13:48