Kontrole zewnętrzne 2011

Treść archiwalna

1 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
nik_wystapienie_pokontrolne.pdf
nik_uchwala.pdf
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. część 85/30 – województwo wielkopolskie 12.01.2011–29.03.2011
2 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
2_2011.pdf
Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym - ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości 17.05.2011
3  Urząd ds. Cudzoziemców
3_11_protokol.pdf
3_11_wystapienie.pdf
 Ocena sposobu prowadzenia przez województwo wielopolskie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielania cudzoziemcom zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony na teryt. RP na podstawie przepisów ustawy z 13.06.2003 r. o cudzoziemcach  18.07-22.07.2011
4 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
4_11_protokol.pdf
Funkcjonowanie służby cywilnej w administracji publicznej w ramach nowych regulacji prawnych 30.08.2011-04.10.2011
5 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
5_2011.pdf
Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego 06.09.2011-10.11.2011
6 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej 03.10.2011-30.11.2011
7 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO 28.10.2011

 

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 18.02.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.05.2015 - 09:36