Kontrole - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu

# Jednostka kontrolowana Dokument Data dokumentu
1 Plan kontroli 2024 12.12.2023 szczegóły kontroli: Plan kontroli 2024
2 Starostwo Powiatowe w Międzychodzie 31.01.2024 szczegóły kontroli: Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
3 Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 31.01.2024 szczegóły kontroli: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
4 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 19.04.2024 szczegóły kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
5 Starostwo Powiatowe w Poznaniu 16.05.2024 szczegóły kontroli: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
6 Starostwo Powiatowe w Koninie 06.06.2024 szczegóły kontroli: Starostwo Powiatowe w Koninie