Kontrole - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

# Jednostka kontrolowana Dokument Data dokumentu
1 Plan kontroli okresowych strazy gminnych (miejskich) na terenie woj. wlkp. na 2023 rok 15.11.2022 szczegóły
2 Straż Miejska w Złotowie 03.03.2023 szczegóły
3 Straż Gminna w Krzymowie 14.04.2023 szczegóły
4 Straż Gminna w Czerwonaku 14.04.2023 szczegóły
5 Straż Miejska w Puszczykowie 14.04.2023 szczegóły
6 Straż Miejska w Golinie 14.04.2023 szczegóły