Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu pomocy społecznej