Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 roku

Wojewoda wielkopolski, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2023, poz. 714), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 roku.

Więcej informacji znajduje się w załączonym ogłoszeniu.

Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 29.02.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.02.2024 - 14:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.04.2024 - 09:27