Instytucje realizujące programy dla osób stosujących przemoc domową