Wsparcie dla gmin popegeerowskich

Treść archiwalna

Do 12 lutego 2021 roku trwa nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Pula na wsparcie z RFIL w ramach naboru wynosi 250 mln zł.

Wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej z tych środków nie może być niższa niż 50 tys. zł i wyższa niż 5 mln zł i jednocześnie maksymalna łączna wartość kosztorysowa wszystkich inwestycji na terenie gminy nie może być wyższa niż 5 mln zł.

Gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje. Wniosek o przyznanie wsparcia opiniuje kierownik właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Gmina zainteresowana uzyskaniem wsparcia powinna złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą do właściwego wojewody najpóźniej do dnia 12 lutego 2021 roku.

Informacje szczegółowe dotyczące wsparcia gmin popegeerowskich można znaleźć na stronie BIP MSWiA pod adresem: www.gov.pl/web/mswia/wsparcie-gmin-popegeerowskich

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 20.01.2021
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 20.01.2021 - 15:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.02.2021 - 08:29