W Pałacu Sułkowskich w Lesznie odkryto polichromie z 2 poł. XVII wieku

Treść archiwalna

Dawniej gabinet byłego wojewody leszczyńskiego, dziś miejsce pracy urzędników leszczyńskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego. W Pałacu Sułkowskich w Lesznie odkryto polichromie z 2 poł. XVII wieku przedstawiające anielskie postacie. 

Podczas przygotowań do ponownego odmalowania sekretariatu byłego gabinetu wojewody leszczyńskiego w pałacu Sułkowskich w Lesznie, gdzie obecnie mieści się leszczyńska delegatura Urzędu Wojewódzkiego, odkryto niezwykle ciekawe polichromie pochodzące prawdopodobnie z 2. poł. XVIII wieku W trakcie prac, rozpoczętych za pozwoleniem Miejskiego Konserwatora w Lesznie, stwierdzono, iż pod warstwami przemalowań znajduje się malowidło figuralno-ornamentalne, będące częścią większej kompozycji wykonanej prawdopodobnie w technice al fresco z podmalówkami. 

Wojewoda wielkopolski zwróci się z wnioskiem do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis odkrytych polichromii do rejestru zabytków. 

Odkryta polichromia wydaje się być kompletna i zachowana w dobrym stanie. Jej styl jest spójny z dekoracją drzwi płycinowych na piętrze, na których pod koniec lat 90. XX w. odsłonięto historyczne intarsje. Jest możliwe, że malowidło stanowi relikt barokowego wystroju wykonanego na zlecenie Aleksandra Józefa Sułkowskiego około 1760 roku.

29 stycznia, w trakcie oględzin malowideł przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustalono, że należy dokończyć zdejmowanie przemalowań. Istnieją również przypuszczenia, że reszta malowideł, a być może i innych detali, znajduje się pod boazeriami saloniku wojewody. Docelowo konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych, w celu ustalenia historycznej technologii wykonania polichromii. Pozwoli to na ocenę czasu powstania malowideł oraz ich wartości artystycznych i historycznych.

Polichromia przedstawiająca anielskie postaciePolichromia przedstawiająca anielskie postaciePolichromia przedstawiająca anielskie postacie

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 05.02.2021
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 05.02.2021 - 16:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.02.2021 - 12:32