Ustalenia komisji w sprawie zdarzenia w szpitalu tymczasowym

Treść archiwalna

Do wojewody wielkopolskiego wpłynęło dziś oświadczenie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w związku z wczorajszym zdarzeniem dotyczącym braku tlenu w zbiornikach zaopatrujących Szpital Tymczasowy w Poznaniu.

Komisja techniczna powołana przez rektora Uniwersytetu Medycznego do zbadania zdarzenia zakończyła już prace. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, ustalono, że główną przyczyną braku tlenu było „zbyt późne zamówienie kolejnej dostawy” przez pracowników szpitala.

Wobec osób odpowiedzialnych za niedopełnienie obowiązków wyciągnięto konsekwencje służbowe. Dyrektor Szpitala Tymczasowego zwolnił dyscyplinarnie z-cę dyrektora ds. technicznych oraz pracownika odpowiedzialnego za zaopatrzenie w tlen. Wdrożono także działania naprawcze mające m.in. na celu wzmocnienie zarządu Szpitala i nadzoru nad Szpitalem Tymczasowym.

Niezależnie od ustaleń komisji powołanej przez rektora Uniwersytetu Medycznego, trwa kontrola zlecona przez wojewodę. O możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomiono też poznańską prokuraturę.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 31.03.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 31.03.2021 - 18:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.05.2021 - 08:51