Trwa postępowanie administracyjne w sprawie inwestycji w Stobnicy

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk dziś (14 sierpnia) zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego dotyczącej pozwolenia na budowę obiektu mieszkalnego i gospodarczego na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka. Wniosek w tej sprawie złożył do wojewody prokurator okręgowy w Poznaniu.

Pełna dokumentacja dotycząca decyzji starosty obornickiego wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 sierpnia br., co pozwoliło na przystąpienie do merytorycznej oceny sprawy i zawiadomienie stron o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, którego zakończenie planowane jest na 14 września br.

Po dokonaniu pełnej merytorycznej oceny sprawy, jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej, rozstrzygnięta zostanie kwestia ewentualnego wstrzymania wykonalności decyzji. Obecnie nie jest możliwe określenie ostatecznego wyniku we wskazanej sprawie.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 14.08.2020
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 14.08.2020 - 15:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.07.2021 - 09:08