Postępowanie w sprawie Stobnicy przedłużone do 9 października

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk 4 września br. zawiadomił strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego dotyczącej pozwolenia na budowę obiektu na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka.

Wojewoda 14 sierpnia br. zawiadomił o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Obecnie wszystkie strony postpowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem. Wydłużenie postępowania do 9 października wynika z jej skomplikowanego charakteru i konieczności dokonania szczegółowej analizy zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji.

Po dokonaniu pełnej merytorycznej oceny sprawy, jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej, rozstrzygnięta zostanie kwestia ewentualnego wstrzymania wykonalności decyzji. Obecnie nie jest możliwe określenie ostatecznego wyniku w sprawie.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 14.09.2020
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 14.09.2020 - 09:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.07.2021 - 09:08