Pomoc finansowa dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56

Treść archiwalna

Po raz kolejny kombatanci Poznańskiego Czerwca '56 mogą ubiegać się o pomoc finansową. Na ten cel rząd przeznaczył 500 tys. zł. Wnioski kierowane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego można składać do 30 kwietnia 2021 r. 

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jest on także dostępny w gmachu urzędu wojewódzkiego oraz w delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Z uwagi na zagrożenie pandemią, wnioski należy przesyłać pocztą na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań z dopiskiem „Czerwiec’56”. W wyjątkowych sytuacjach można je składać osobiście w skrzynce podawczej wystawionej przed holem głównym urzędu wojewódzkiego w Poznaniu. Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 roku. Złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

- Uczestnicy Poznańskiego Czerwca ‘56 poświęcili wiele w imię walki o wolność, buntując się przeciwko komunistycznej dyktaturze. Dzięki tej inicjatywie możemy pomóc bohaterom tamtych wydarzeń, którzy swój heroizm przypłacili wieloma represjami oraz narażeni byli na brutalność ówczesnego aparatu bezpieczeństwa - mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. 

Z pomocy skorzystać mogą czynni uczestnicy Czerwca ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej. Środki zostaną przekazane osobom, które w wyniku tych wydarzeń doznały uszczerbku na zdrowiu, represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, spotkały się z represjami w miejscu pracy, bądź miały szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom poznańskiego buntu. Taką samą pomocą zostaną objęci także małżonkowie nieżyjących uczestników Czerwca ’56, spełniających określone wcześniej przesłanki. Osoby, które w okresie od 2006 do 2020 roku złożyły wniosek i po pozytywnym jego zweryfikowaniu uzyskały świadczenie będą mogły skorzystać z uproszczonej procedury ubiegania się o pomoc finansową. 

Rozpatrzeniem wniosków zajmie się komisja powołana przez wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego. W jej skład wejdą pracownicy urzędu oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 roku. 

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 09.04.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.04.2021 - 16:09
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.05.2021 - 08:48