Kampania społeczna Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Treść archiwalna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Celem kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach kampanii dla uczniów zostały przygotowane krótkie animowane formy filmowe z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III https://we.tl/t-ayw24XRPkz

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII https://we.tl/t-ysmBYzXCRo

Linki do animacji będą dostępnie jedynie do 18.12.2020. Jeśli nie uda się pobrać animacji w tym terminie, wówczas można się skontaktować z agencją poprzez e-mail: nfujarczuk@radna.pl, w celu wygenerowania nowych linków z animacjami do pobrania.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 15.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.12.2020 - 14:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.07.2021 - 09:09