Wydarzenia bieżące

Zdjęcie grupowe radnych i zaproszonych gości

Z okazji uroczystej sesji Rady Miejskiej Gminy Rychtal przekazuję wszystkim Państwu serdeczne gratulacje i wyrazy uznania – mówiła I wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Gminy Rychtal.

wspólne pamiątkowe zdjęcie z wojewodą  i I wicewojewodą

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała Tomasza Tańskiego na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

wspólne zdjęcie wojewody z władzami samorzadowymi w Wapnie

W ramach wizyty w powiecie wągrowieckim wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk spotkała się z samorządowcami z powiatu. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej, działań ekologicznych, a także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

wojewoda rozmawia z uczniami z Liceum w Obornikach

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk spotkała się z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach. Spotkanie było inauguracją projektu #PoznajmySięWielkopolsko, który ma promować otwarty dialog z mieszkańcami Wielkopolski o ich potrzebach i problemach regionu.

Kurator niemieckiej oświaty z wicewojewodą wielkopolską

„Edukacja zawodowa bez granic - Berufsbildung ohne Grenzen” to trzydniowa wizyta niemieckich nauczycieli szkół zawodowych w Wielkopolsce organizowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W uroczystym rozpoczęciu polsko-niemieckiej współpracy oświatowej udział wzięła I wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.

Pages