Strefa ograniczonego użytkowania

W dniu 31 grudnia 2007 r. Wojewoda Wielkopolski podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Rozporządzenie Nr 40/07 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 1 z dnia 22 stycznia 2008 r. i weszło w życie z dniem 22 lutego 2008 r.

Rozporządzenie Nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.
Mapka 1
Mapka 2
Załącznik
Opis przebiegu granic

Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2010 r. (II OSK 548/09) w związku ze zmianą z datą 15 listopada 2008 r. treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.) rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 1, poz. 1) utraciło moc obowiązującą.

 Pismo wojewody wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2011 r. ws. stref ograniczonego użytkowania lotnisk wojskowych
 Wniosek o udostępnienie informacji - Krzesiny

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie WUW pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 02.01.2008
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 24.05.2018 - 12:45
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 24.05.2018 - 12:45