Tomasz Tański powołany na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała Tomasza Tańskiego na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Oficjalny akt powołania wojewoda Agata Sobczyk wręczyła dziś nowemu inspektorowi w obecności p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Artura Czapiewskiego, jego zastępcy Sławomira Nastała oraz I wicewojewody wielkopolskiej Karoliny Fabiś-Szulc, która sprawuje nadzór nad działalnością Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Tomasz Tański jest od lat związany z transportem drogowym, a także posiada wiedzę z zakresu sprawowania kontroli oraz nadzoru w obszarze transportu. W latach 2012-2015 pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu jako starszy kontroler transportu drogowego, gdzie był odpowiedzialny za kontrolę przewozów drogowych, stanu technicznego pojazdów, czasu pracy kierowców oraz dokumentacji związanej z realizowanym przewozem, jak również przygotowywał i wydawał decyzje administracyjne. W 2016 r. rozpoczął pracę w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, gdzie jako koordynator Oddziału Kontroli sprawował nadzór nad kontrolami przeprowadzanymi przez oddział oraz koordynował jego pracę w zakresie kontroli, jak również nadzorował flotę pojazdów służbowych. Od 2020 r. pracował w firmie Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. na stanowisku dyspozytora, gdzie nadzorował pracę ponad 100 kierowców oraz floty kilkudziesięciu pojazdów w zakresie planowania, rozdysponowywania i rozliczania pracy poszczególnych załóg oraz nadzoru nad dokumentacją działu wywozu.

Tomasz Tański jest absolwentem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Jarocinie, gdzie ukończył studia licencjackie na kierunku administracja publiczna, a także Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, na której uzyskał tytuł magistra na kierunku politologia, specjalność marketing polityczny.

powołanie  Tomasza Tańskiego na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowegowspólne pamiątkowe zdjęcie z wojewodą  i I wicewojewodą

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 21.03.2024
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 21.03.2024 - 14:51