„Edukacja zawodowa bez granic - Berufsbildung ohne Grenzen”

„Edukacja zawodowa bez granic - Berufsbildung ohne Grenzen” to trzydniowa wizyta niemieckich nauczycieli szkół zawodowych w Wielkopolsce organizowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W uroczystym rozpoczęciu polsko-niemieckiej współpracy oświatowej udział wzięła I wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.

Spotkanie polskich i niemieckich nauczycielek i nauczycieli, kuratoriów oświaty i przedstawicieli władz ma do spełnienia ogromnie pożyteczną rolę w procesie wymiany doświadczeń i poglądów, związanych z kształceniem młodych profesjonalistów, wyposażonych w umiejętności, adekwatne do potrzeb szybko zmieniającego się świata – mówiła wicewojewoda.

Program realizowany jest w ramach krótkoterminowego projektu Erasmus+ „Edukacja zawodowa bez granic”. Podczas wizyty nauczyciele szkół zawodowych z powiatu neuruppińskiego zapoznali się z polskim systemem kształcenia zawodowego w teorii i praktyce, mieli możliwość zainicjowania wspólnych międzynarodowych projektów oraz wymiany doświadczenia zawodowego z polskimi nauczycielami.

Uczestnicy projektu wspólnie odwiedzili Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.

fot. Kuratorium Oświaty w Poznaniu

przywitanie wicewojewody wielkopolskiejKurator niemieckiej oświaty z wicewojewodą wielkopolskąPrzemowa wicewojewody wielkopolskiej do uczestników projektuPrzemowa wicewojewody wielkopolskiej do uczestników projektu

Autor: Karina Antczak
Data utworzenia: 18.03.2024
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 19.03.2024 - 13:32