Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Treść archiwalna

Wojewódzka Rada Dialogu Społeczna umożliwia skuteczną współpracę między różnymi środowiskami reprezentującymi pracodawców i pracowników. Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wzięła udział w pierwszym w tym roku posiedzeniu plenarnym Rady.

Obrady prowadził przewodniczący IX kadencji, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas posiedzenia rozmawiano m.in. o ochronie zdrowia, zmianach prawie pracy i wypracowaniu rozwiązań na czasu kryzysu. Na zakończenie posiedzenia Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego ustaliła harmonogram prac w 2024 roku i omówiła sprawy bieżące.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego (WRDS) są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. W ich skład wchodzi marszałek województwa, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, przedstawiciele reprezentatywnych pracodawców oraz wojewoda. Są powoływane na wniosek reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz reprezentatywnych organizacji pracowników przez marszałka województwa. Rada przedstawia stanowiska i opiniuje na temat spraw społecznych lub gospodarczych, które powodują konflikty między pracodawcami a pracownikami.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu SpołecznegoPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu SpołecznegoPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Autor: Karina Antczak
Data utworzenia: 07.03.2024
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.06.2024 - 07:55