Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Treść archiwalna

Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego od lat skutecznie integruje samorządy, umożliwia owocną współpracę i tworzenie wspólnej polityki. Jest silnym wsparciem dla włodarzy powiatów. W pierwszym w tym roku posiedzeniu Konwentu udział wzięła wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Konwentu, starosta ostrzeszowski Lech Janicki. Przewodnimi tematami spotkania była infrastruktura drogowa i kolejowa oraz opieka społeczna i zdrowotna. Podczas posiedzenia wręczono Honorowe Odznaczenia Jubileuszowe – „Bene Meritus Powiatom” oraz „Samorządowiec 25-lecia”. Wyróżnienia te są przyznawane za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów.

– Jestem pełna uznania dla rezultatów, które Państwo osiągnęli. Gratuluję srebrnego jubileuszu. Doceniam zaangażowanie i profesjonalizm osób działających w jednostkach samorządu terytorialnego w naszym województwie – mówiła wojewoda wielkopolska.

W debacie brali udział także Tomasz Małyszka – dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa WUW, Monika Donke-Cieślewicz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej WUW oraz Kinga Leśniewska – zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia WUW.

Do realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 Konwentów Powiatów (w każdym województwie). Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku w danym regionie. Konwent Powiatów tworzą starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu będący Członkami Związku lub upoważnione przez nich osoby w danym województwie. Pełni on rolę doradczą względem organów ZPP i może w szczególności przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji – w sprawach związanych z celami statutowymi Związku. Ponadto Konwent Powiatów może współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie.

starosta poznański przy stole z wojewodąwojewoda wielkopolska przemawia podczas posiedzeniagratulacje dla uhonorowanych samorządowcówUhonorowani samorządowcy z wojewodąWspólne obrady konwentu przy stole

Autor: Karina Antczak
Data utworzenia: 06.03.2024
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.06.2024 - 07:55