Dr Igor Bykowski nowym Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

Treść archiwalna

Ministra edukacji Barbara Nowacka na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - stosownie do wniosku wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk z 29 lutego 2024 r. - powołała z dniem 6 marca 2024 r. dr. Igora Bykowskiego na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Dr Igor Bykowski został wyłoniony na kandydata na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty decyzją powołanej przez wojewodę wielkopolską Agatę Sobczyk komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 6 marca 2024 r. odebrał oficjalne powołanie.

Igor Marek Bykowski jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Ukończył studia magisterskie z filologii polskiej i pedagogiki oraz studia licencjackie z filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2019 r. jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim. Jako nauczyciel pracuje od 2012 r. ucząc języka polskiego, historii, etyki, jako pedagog szkolny i pedagog specjalny. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 2019 r. obejmuje stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie. Tutor, mediator szkolny i edukator mediacji rówieśniczej. Egzaminator OKE Poznań w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Autor dwóch monografii naukowych. Trener rad pedagogicznych. Został wyróżniony w konkursie Wielkopolskiego Nauczyciela Roku 2018. W 2019 r. nagrodzony Nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a także odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej przez ministra edukacji narodowej w 2020 r.

Wielkopolski Kurator Oświaty Igor Bykowski odbiera powołanie z rąk wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczykp.o. obowiązku kurator Banaś przekazuję urząd nowemu kuratorowi - Igoorowi BykowskiemuIgor Bykowski, stoi na tle ścianki z napisem Wielkopolski Kurator OświatyIgor Bykowski, stoi na tle ścianki z napisem Wielkopolski Kurator Oświaty,

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 06.03.2024
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.06.2024 - 07:55