Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na meczach piłkarskich

Na stadionie Miejskim w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli służb i instytucji zaangażowanych w bezpieczeństwo w związku z zbliżającymi się meczami podwyższonego ryzyka.  

W naradzie udział wzięła wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dariusz Dymek, wspólnie z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo podczas wydarzeń sportowych.
Organizator imprezy przedstawił szczegóły dot. zbliżającego się meczu. W dalszej kolejności przedstawiciele służb, w tym straż pożarna, poinformowali o ocenie ryzyka ww. imprezy oraz formę zabezpieczenia meczu.
Spotkanie takie jak to było dobrą okazją do wymiany myśli i współpracy pomiędzy władzami lokalnymi a służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie spokoju podczas dużych wydarzeń sportowych.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na meczach piłkarskich Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na meczach piłkarskich Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na meczach piłkarskich Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na meczach piłkarskich Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na meczach piłkarskich Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na meczach piłkarskich

Autor: Kamil Pacholczyk
Data utworzenia: 23.02.2024
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 23.02.2024 - 15:30