Spotkanie Wojewody Wielkopolskiej z Dyrektorką Biura UNHCR

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk spotkała się z Astrid Castelein – Dyrektorką Biura UNHCR (Agencji ONZ ds. Uchodźców) w Krakowie. Wizyta miała charakter kurtuazyjny. Rozmawiano o potrzebach uchodźców przebywających na terenie Wielkopolski i podjęciu możliwych działań współpracy.

Astrid Castelein została powołana na stanowisko w Krakowie w lipcu 2022 roku. Od marca do czerwca 2022 r. pracowała w Biurze Krajowym UNHCR w Warszawie. Była zaangażowana działania antykryzysowe związane z wybuchem wojny w Ukrainie. Z UNHCR związana od 2005 roku. Uczestniczyła w misjach w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w regionach Ameryki Północnej oraz Europy.

W Polsce UNHCR funkcjonuje od 1992 roku. Do głównych zadań UNHCR należy monitorowanie dostępu osób starających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium w naszego kraju do rzetelnych procedur azylowych. Ponadto zajmują się oceną warunków przyjmowania i szukaniem trwałych rozwiązań dla osób objętych ochroną międzynarodową czy osób objętych innymi formami ochrony. Ponadto UNHCR w Polsce promuje rozwiązywanie problemu bezpaństwowości, w tym przystąpienie Polski do konwencji dotyczących bezpaństwowości. Wspiera także działania na rzecz zaangażowania się Polski w przesiedlanie osób objętych ochroną międzynarodową.

Dyrektor Astrid Castelein i wojewoda wielkopolska Agata SobczykDyrektor Astrid Castelein i wojewoda wielkopolskaDyrektor Astrid Castelein składajaca pamiątkowy wpisDyrektor Astrid Castelein składająca pamiątkowy wpisSpotkanie UNHCR Dyrektor Astrid Castelein z wojewodą wielkopolski Agatą Sobczyk

Autor: Karina Antczak
Data utworzenia: 21.02.2024
Ostatnia aktualizacja: Kamil Pacholczyk
Data aktualizacji: 21.02.2024 - 13:20