Zdarzenie mnogie/masowe

Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszczone zostało zmodyfikowane opracowanie pt. "Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego".

Autor: Nikola Taras
Data utworzenia: 10.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.01.2020 - 11:31
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.09.2022 - 09:24