Wojewoda spotkał się z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym

Treść archiwalna

Główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski spotkał się z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem. Przedmiotem rozmowy były zagadnienia związane z funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Hanna Myjak oraz wicewojewoda Marlena Maląg.

Podczas rozmowy podkreślono konieczność wzajemnej współpracy i wsparcia Inspekcji Farmaceutycznej w wykonywaniu przez nią coraz bardziej złożonych zadań powierzanych przez ustawodawcę. Omówiono również zagadnienia dotyczące obrotu produktami leczniczymi.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 29.11.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 17.12.2018 - 09:20