Kolejny odcinek S5 otwarto dla kierowców

Treść archiwalna

Dzisiaj otwarto odcinek drogi ekspresowej S5 od Radomicka do Leszna. W uroczystości udział wzięli wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Jest to kolejny fragment "ekspresówki" łączącej Poznań z Wrocławiem.

Dla wszystkich brakujących odcinków drogi S5 w granicach województwa, wojewoda wielkopolski wydał niezbędne decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Oddana droga to kolejny, oczekiwany przez kierowców i mieszkańców odcinek S5, który skróci czas podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Nie bez znaczenia jest także korzyść dla mieszkańców Leszna i Lipna, gdyż zdecydowanie zmniejszy się ruch tranzytowy w tych miejscowościach. Spowoduje to między innymi zmniejszenie hałasu i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększy bezpieczeństwo na lokalnych drogach.

Oddany odcinek S5 przyczyni się do rozwoju stref aktywizacji gospodarczej wokół węzłów drogowych i rozwoju gospodarczego regionu leszczyńskiego. Na terenie województwa wielkopolskiego w budowie są jeszcze trzy odcinki: Poznań - Wronczyn (16,5 km), którego oddanie do ruchu co najmniej jednej jezdni planowane jest jeszcze w tym roku. Natomiast droga Wronczyn - Kościan Południe (18,9 km) i Kościan Południe - Radomicko (15,7 km) zostanie zakończona prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku.

Foto: GDDKiA

Autor: Aurelia Pawlak
Data utworzenia: 09.11.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 23.11.2018 - 08:45