Wielkopolska - wyzwania polityki społecznej

Treść archiwalna

- W przyszłym roku, te gminy, w których nie ma żadnego miejsca opieki nad małym dzieckiem, otrzymają w ramach programu „Maluch plus” zwiększone dofinansowanie z 20 do 30 tysięcy złotych na jedno miejsce - zapowiedział w Raszkowie podsekretarz stanu w ministerstwie rodziny pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.

- Wprowadziliśmy ważne zmiany w programie „Maluch plus” na który przeznaczyliśmy 3 razy więcej środków - mówił wiceminister. Wspólnie z wicewojewodą wielkopolskim Marleną Maląg przedstawili na konferencji z udziałem samorządowców, pracowników ośrodków pomocy społecznej i NGO-sów dotychczasowe działania z zakresu polityki społecznej oraz stan realizacji rządowych programów społecznych w Wielkopolsce.

W Wielkopolsce, w ramach programu „Rodzina 500 plus”, świadczeniem objętych jest średnio 374 000 dzieci. Łącznie, od początku działania programu, do wielkopolskich rodzin trafiło 6 023 401 656 zł. Z programu „Dobry start” skorzystało w naszym regionie 446 tysięcy dzieci, a wzrost nakładów finansowych przeznaczanych przez rząd na realizację w województwie programu „Maluch plus” od 2015 roku wyniósł 19 mln zł.

Podczas konferencji dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej ks. Jacek Andrzejczak przedstawił dobre praktyki realizowane w ramach różnych programów społecznych. Caritas, dzięki realizowanemu od dwóch lat programowi żywnościowemu, objął pomocą w Wielkopolsce ponad 10 tysięcy osób.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 15.10.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 29.10.2018 - 15:09