Karetka dla szpitala w Kaliszu

Treść archiwalna

W Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisana została dziś umowa na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz Krzysztof Grabowski - wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Gośćmi wydarzenia byli także parlamentarzyści, przewodniczący Rady Miasta Kalisza oraz Wojciech Grzelak - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Dzięki wsparciu wojewody zakupiony zostanie nowoczesny ambulans wraz z wyposażeniem, który odświeży tabor kaliskiego szpitala. Wyposażanie karetki pozwoli realizować zadania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na najwyższym poziomie.

Karetka zostanie zakupiona dzięki środkom wojewody, który przekaże na ten cel 300 tys zł., przy 20% udziale województwa wielkopolskiego.

Autor: Tomasz Stube/Anna Czuchra
Data utworzenia: 08.10.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 18.10.2018 - 08:20