Dodatkowe środki finansowe na SOR

Treść archiwalna

W Pleszewie, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podpisał dziś umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pleszewskim Centrum Medycznym i Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. W wydarzeniu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Dzięki staraniom Ministerstwa Zdrowia udało się wyasygnować dodatkowe środki finansowe na dalsze unowocześnianie infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dedykowanego dzieciom. Dofinansowanie, które otrzymało Pleszewskie Centrum Medyczne, wynosi 550 000 zł. Symboliczny czek o takiej właśnie wartości trafił do rąk prezesa Pleszewskiego Centrum Medycznego Tadeusza Stefaniaka.

W ramach otrzymanych środków szpital zakupi trzy aparaty USG, służące szybkiej diagnostyce dzieci przyjmowanych na SOR z odpowiednim wyposażeniem pediatrycznym. Jeden z aparatów zostanie zamontowany w karetce, co da możliwość prowadzenia wstępnej diagnostyki także na miejscu zdarzenia.

Również Szpital w Kościanie otrzymał dofinansowanie. Wyniosło ono 500 000 zł. W ramach otrzymanych środków zakupione zostaną: defibrylatory, kardiomonitor, USG respirator oraz aparat do znieczulenia.

Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują obecnie 24 Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 01.10.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.10.2018 - 08:48