Ogólnopolski Dzień Tornistra

Treść archiwalna

W Zespole Szkół w Iwanowicach, z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, dyrektora kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty Violetty Słupianek oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarno-epidemiologicznego w Kaliszu Anny Napierały, odbyła się dziś inauguracja wojewódzka Ogólnopolskiego Dnia Tornistra.

Akcja edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej rozpoczęła projekt pn. Miesiąc Ważenia Tornistrów. Najcięższy z ważonych dzisiaj plecaków szkolnych miał aż 7 kilogramów. - To zdecydowanie za dużo bez względu na to, w której klasie jest uczeń - podkreślała wicewojewoda Marlena Maląg.

Temat zbyt ciężkich tornistrów rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu eliminacji zjawiska podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Aby przeciwdziałać zjawisku przeciążonych plecaków minister edukacji narodowej Anna Zalewska ogłosiła 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra. Ma to być przedsięwzięcie o charakterze długofalowym.

W obniżeniu wagi szkolnych tornistrów pomocne będą między innymi ebooki, czyli książki w formie elektronicznej, aby uczniowie nie musieli ich ciągle ze sobą nosić. Kolejnym rozwiązaniem ma być dołączanie do każdego podręcznika jego wersji elektronicznej. Pomocne będą także uruchamiane w większości szkół województwa elektroniczne tablice, których zakup dofinansowuje MEN.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 01.10.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.10.2018 - 08:45