Nowe karetki dla systemu ratownictwa

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podpisała dziś umowy na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku oraz Szpitala Specjalistycznego w Pile. Ze strony beneficjentów umowy popisali: Teodor Grobelny - starosta jarociński, Mariusz Seńko - starosta turecki i Eligiusz Komarowski - starosta pilski. W uroczystości podpisania umów uczestniczyli także posłowie Macin Porzucek oraz Ryszard Bartosik.

Dzięki wsparciu wojewody zakupione zostaną 3 nowoczesne ambulanse wraz z wyposażeniem. Nowe karetki odświeżą tabor szpitali powiatowych w Jarocinie, Pile i Turku, a wyposażenie pozwoli realizować zadania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na najwyższym poziomie. Zakup pojazdów pozwoli odciążyć budżety starostw oraz podmiotów leczniczych.

W ramach podpisanych dziś umów wojewoda przekaże na zakup karetek łącznie 850 000 zł. W województwie wielkopolskim, w ramach PRM, funkcjonuje 118 karetek (81P i 37S).

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 26.09.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.10.2018 - 14:35