Jest decyzja wojewody. Powstanie obwodnica Wronek

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski wydał decyzję o zezwoleniu na budowę obwodnicy Wronek. Zbigniew Hoffmann wydał decyzję na rzecz Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Powstanie pięciokilometrowa obwodnica wraz z mostem i wiaduktem.

- Jest to wielki projekt, na który mieszkańcy Wronek czekali już od dawna. Inwestycja zakłada również budowę mostu przez Wartę oraz wiaduktu nad linią kolejową Poznań-Szczecin. Mam nadzieję, że obwodnica pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta i znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Wronek - mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Inwestycja jest realizowana w trybie "Zaprojektuj i wybuduj", a decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wykonawca jest uprawniony do rozpoczęcia budowy.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie ponad 5 km odcinek drogi powiązany poprzez skrzyżowania z: drogami wojewódzkimi nr 184 i nr 182, drogami powiatowymi nr 1841P i 1845P oraz drogami gminnymi. Inwestycja obejmuje również budowę mostu przez rzekę Wartę oraz wiaduktu nad linią kolejową nr 351 Poznań - Szczecin.

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przy czym łączna planowana wartość wynosi około 50 mln zł.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 21.09.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 09.10.2018 - 07:05