List wojewody wielkopolskiego do rodziców zastępczych

Treść archiwalna