O kierunkach rozwoju obszarów wiejskich w najbliższych latach

Treść archiwalna

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie wielkopolskim. W posiedzeniu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania zespołu, których wynikiem były przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt diagnozy, analiza szans i zagrożeń oraz uwagi do części strategicznej "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 roku".

Obecnie w ministerstwie rozpoczęły się prace nad analizą przesłanych opracowań. Ostateczne wyniki prac zespołu umożliwią określenie kierunków rozwoju obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego, a także posłużą wypracowaniu konkluzji wobec kształtu krajowych i wspólnotowych polityk i programów wsparcia w zakresie rozwoju regionalnego obszarów wiejskich oraz rozwoju gospodarki żywnościowej w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Dyrektor Zbigniew Król przemawia podczas posiedzeniaWidok ogólny na salęPrzemawia wicewojewoda Marlena MalągCzłonek zespołu przedstawia prezentację multimedialną

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 29.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 19.06.2018 - 14:23