Elektroniczne zwolnienie ułatwieniem dla pacjentów i lekarzy

Treść archiwalna

Dziś w siedzibie szpitala MSWiA w Poznaniu, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg przedstawiła podczas briefingu prasowego informacje nt. zmiany terminu wejścia w życie obowiązku wystawiania zaświadczeń lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej. W konferencji udział wzięli również: dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu Dobrochna Bubnowska, dyrektor Wielkopolskiego OW NFZ Agnieszka Pachciarz oraz dyrektor szpitala MSWiA w Poznaniu Witold Pstrąg-Bieleński.

W miniony piątek minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaproponowała przesunięcie terminu wejścia w życie e-zwolnień na 1 grudnia 2018 roku. Jednocześnie rząd skierował do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rząd chce dać czas na przygotowanie się do tej zmiany wszystkich użytkownikom systemu e-ZLA, w szczególności lekarzom. Dlatego minister rodziny, pracy i polityki społecznej proponuje przesunięcie tego terminu na 1 grudnia 2018 roku. Jeśli Parlament i Prezydent wyrażą zgodę, to właśnie 1 grudnia stanie się ostatecznym terminem wejścia w życie obowiązkowych elektronicznych zwolnień lekarskich. Chcemy podkreślić, że od informatyzacji w służbie zdrowia, w tym e- zwolnień lekarskich, nie ma odwrotu - mówiła wicewojewoda Marlena Maląg. Jesteśmy przekonani, że sprostamy temu zadaniu - dodała.

Zakładane zmiany mają wprowadzić możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień przez personel wspomagający lekarzy. Zgodnie z propozycją zaświadczenie lekarskie mogłaby wystawiać umocowana przez lekarza osoba, czyli asystent medyczny. Rozwiązanie takie nie tylko odciąża wystawiających zaświadczenia lekarskie od obowiązków związanych de facto wyłącznie z technicznym wypełnieniem dokumentu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, ale również stanowi kolejne działanie wspomagające eliminację papierowego obiegu dokumentów.

Uczestnicy konferencji w szpitalu MSWiA.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 25.04.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.05.2018 - 09:55