Narada służb z ministrem spraw wewnętrznych i administracji

Treść archiwalna

W Szkole Policji w Pile odbyła się odprawa ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego z komendantami wojewódzkimi, powiatowymi oraz miejskimi Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W wizycie ministra uczestniczył również wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wizyta rozpoczęła się od złożenia meldunku ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu. Naradę rozpoczął oraz powitał przybyłych gości wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. W spotkaniu, które odbywało się w auli Szkoły Policji w Pile, głos zabrali również komendant wojewódzki Policji insp. Piotr Mąka oraz komendant Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak. W wystąpieniu komendanci skupili się na przedstawieniu działań z realizacji tzw. ustawy modernizacyjnej i jej wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców województwa wielkopolskiego. W uroczystości udział brała także zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak oraz komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Kraszewska.

Minister Joachim Brudziński dziękował funkcjonariuszom za służbę pełnioną podczas usuwania skutków nawałnic, które przeszły nad Wielkopolską. Mówił również o modernizacji Policji i Straży Pożarnej. - Wcześniej brakowało środków na modernizację i sprzęt oraz godziwe wynagrodzenie dla funkcjonariuszy. Próbujemy te zaniechania nadrabiać z pomocą Waszych przełożonych - powiedział Joachim Brudziński.

Minister wraz z wojewodą wielkopolskim złożyli kwiaty przed znajdującym się na terenie szkoły pomnikiem upamiętniającym XVII-wieczny cmentarz żydowski w Pile.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 20.04.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.05.2018 - 09:55