Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługującysort descending Charakter obligatoryjny
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 31.08.2021 Wydział Zdrowia Tak
Komisja konkursowa opiniująca oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2024 r. 08.05.2024 Wydział Zdrowia Tak
Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 18.10.2022 Wydział Zdrowia Tak
Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 09.04.2021 Wydział Zdrowia Tak
Komisja egzaminacyjna do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami 23.11.2022 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Zespół doradczy do spraw rolnictwa 27.06.2018 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Nie
Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim 09.06.2017 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Wojewódzki zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków 13.04.2016 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego 16.06.2021 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 04.05.2021 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak

Pages