Ekonomia Społeczna

Pełnomocnik ds. ekonomii społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190), 15.05.2023 r. Wojewoda Wielkopolski ustanowił Hannę Zawadkę Pełnomocnikiem  do spraw ekonomii społecznej.

Do zakresu zadań realizowanych przez Pełnomocnika należy w szczególności koordynacja zadań podejmowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym:

 • współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw ekonomii społecznej, podmiotami ekonomii społecznej, organami administracji publicznej i instytucjami, które działają na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 • podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia aktywności w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa wielkopolskiego;
 • inicjowanie działań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • podejmowanie działań służących upowszechnianiu, promocji i edukacji w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa wielkopolskiego;
 • udział w dialogu dotyczącym rozwoju ekonomii społecznej prowadzonym na poziomie administracji rządowej i samorządowej.

 Przedsiębiorstwo społeczne

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE jest specyficznym typem podmiotu gospodarczego, gdzie fundamentem jego działalności są cele społeczne. Zyski oraz ich maksymalizacja jest częścią pochodną, a wypracowane nadwyżki inwestowane są na realizację celów w postaci integracji społecznej i zawodowej członków przedsiębiorstwa, realizację usług społecznych oraz działań na rzecz społeczności lokalnej.

Kto może uzyskać status PS?

 • Spółdzielnia socjalna
 • Spółdzielnie inwalidów
 • Spółdzielnie niewidomych
 • Spółdzielnia pracy
 • Spółdzielnia produkcji rolnej
 • Organizacja pozarządowa
 • Koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Kościelna osoba prawna
 • Spółki akcyjne, spółki z o.o. i kluby sportowe działające w formie spółek – o ile nie działają dla zysku
 • Jednostka prowadząca podmiot reintegracyjny – CIS; KIS, ZAZ; WTZ

Więcej informacji o nadawaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego – link https://www.poznan.uw.gov.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne

Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej na terenie Województwa Wielkopolskiego

Celem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Lp. Nazwa Adres Powiaty objęte wsparciem e-mail WWW
1 Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Metziga 26 lok. 6, 64-100 Leszno
 • gostyński
 • grodziski
 • kościański
 • leszczyński
 • międzychodzki
 • nowotomyski
 • rawicki
 • wolsztyński
 • Leszno
pisop@pisop.org.pl https://pisop.org.pl
2 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim ul. Wczasowa 8a
62-040 Puszczykowo
 • jarociński
 • kaliski
 • kępiński
 • krotoszyński
 • ostrowski
 • ostrzeszowski
 • pleszewski
 • Kalisz
fundacja@jadwiga.org http://www.jadwiga.org
3 OWES ETAP

ul. Jerzego Suszki 9, 61-681 Poznań

ul. Dąbrowskiego 8,  Piła

 • chodzieski
 • czarnkowsko-trzcianecki
 • pilski
 • wągrowiecki
 • złotowski

owesetap@owesetap.pl

http://owesetap.pl/
4 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej ul. 3 maja 26
62-500 Konin
 • gnieźnieński
 • kolski
 • koniński
 • słupecki
 • turecki
 • wrzesiński
 • Konin
biuro@spoldzielnie.org http://woes.pl
5 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej ul. Św. Wincentego 6 lok. 9, 61-003 Poznań
 • obornicki
 • poznański
 • szamotulski
 • średzki
 • śremski
 • Poznań
biuro@wces.eu http://wces.barka.org.pl

 Wykaz Przedsiębiorstw Społecznych

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi elektroniczny wykaz przedsiębiorstw społecznych i udostępnia go na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link do wykazu - https://rjps.mrips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=74

 Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej (DES)  odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju:

 • ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości socjalnej;
 • współpracy administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi;
 • współpracy Ministra z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Link do Departamentu Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej - https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

Publikacje

Kontakt

Bezpośrednie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61, 854 18 51, 61 854 14 31, 61 854 12 40, 61 854 17 58 oraz 693 960 657 oraz e-mail: rynekpracy@poznan.uw.gov.pl, cis@poznan.uw.gov.pl, ps@poznan.uw.gov.pl

Realizowane projekty FERS - ekonomia społeczna

Informacje o projekcie

Projekt „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej” – realizowany w ramach Działania 4.13 Wysokiej jakości system włączania społecznego w ramach    Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Celem głównym projektu jest zapewnienie efektywnego systemu wsparcia w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej w obszarze dotyczącym przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego, nadzoru nad tymi podmiotami oraz udzielania akredytacji Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 • Nr projektu: FERS.04.13-IP.06-0004/23
 • Kwota przyznanego dofinansowania: 23 681 405,00 PLN
 • Kwota całkowita projektu: 23 681 405,00 PLN
 • Kwota przyznanego dofinansowania dla Partnera Projektu: 1 179 933,70 PLN
 • Kwota dofinansowania ze środków europejskich dla Partnera Projektu: 973 681, 28 PLN
 • Data wybrania projektu do dofinansowania: 12.10.2023 r.
 • Okres realizacji projektu: 1.07.2023 r. – 31.12.2029 r.

Zadania projektu

 • Zadanie 1: Wdrażanie przepisów ustawy o ekonomii społecznej.
 • Zadanie 2: Wzmocnienie systemu wsparcia w obszarze udzielania akredytacji i statusu OWES.

Działania realizowane w ramach projektu w zakresie partnerstwa (zadania 1)

 • podnoszenie kompetencji specjalistów ds. ekonomii społecznej zatrudnionych w urzędach wojewódzkich,
 • opracowanie pakietu dokumentacji wdrożeniowej,
 • wsparcie finansowe i rzeczowe urzędów wojewódzkich.

Grupy docelowe projektu

Zadanie 1: Urzędy Wojewódzkie i ich pracownicy realizujący zadania wynikające z ustawy o ekonomii społecznej (UES)

Zadanie 2: Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które posiadają akredytację i status OWES         

Partner Wiodący/Lider Projektu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Ekonomii Społecznej

Partnerzy Projektu

 • Wojewoda Dolnośląski
 • Wojewoda Kujawsko – Pomorski
 • Wojewoda Lubelski
 • Wojewoda Lubuski
 • Wojewoda Łódzki
 • Wojewoda Małopolski
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Wojewoda Opolski
 • Wojewoda Podkarpacki
 • Wojewoda Podlaski
 • Wojewoda Pomorski
 • Wojewoda Śląski
 • Wojewoda Świętokrzyski
 • Wojewoda Warmińsko – Mazurski
 • Wojewoda Wielkopolski
 • Wojewoda Zachodniopomorski

Logo Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, flaga RP i flaga UE

Autor: Robert Semmler
Data utworzenia: 22.09.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 22.09.2023 - 10:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.01.2024 - 13:42