Dziennik nr 228 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 grudnia 2009 r.

Nr 228

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4041

nr XXVI/197/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych przy ulicy Raczyńskiego w Zaniemyślu

 
4042

nr XXXVI/198/09 Rady Gminy w Chodowie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
4043

nr XXXVI/199/09 Rady Gminy w Chodowie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu

 
4044

nr XXXVII/166/09 Rady Gminy Lądek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

 
4045

nr XXXVII/167/09 Rady Gminy Lądek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty i stawki od posiadania psów na 2010 r.

 
4046

nr XXXVII/168/09 Rady Gminy Lądek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej na 2010 r.

 
4047

nr XXXVII/169/09 Rady Gminy Lądek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2010 r.

 
4048

nr XXXV/170/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4049

nr XXXV/171/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2010 rok

 
4050

nr XXXV/172/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
4051

nr XXXV/173/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2010 rok

 
4052

nr XXXV/174/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok

 
4053

nr XXXV/175/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2010 roku

 
4054

nr XXXIII/211/09 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Zduny

 
4055

nr XXXIII/213/09 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4056

nr XXXIII/214/09 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stawek opłaty targowej

 
4057

nr XXXIV/252/09 Rady Gminy Babiak z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4058

nr XXXIII/253/09 Rady Gminy Babiak z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4059

nr XXXIII/254/09 Rady Gminy Babiak z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

 
4060

nr XXXIII/256/09 Rady Gminy Babiak z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Babiak

 
4061

nr XXXIV/201/09 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

 
4062

nr XXXIV/202/09 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2010 r.

 
4063

nr XXXIV/203/09 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, sposobu poboru i terminów jej płatności w 2010 r.

 
4064

nr XXXIV/204/09 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4065

nr XXXIV/205/09 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2010 r.

 
4066

nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brudzew

 
4067

nr 360/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4068

nr 361/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów

 
4069

nr 362/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 
4070

nr XXXI/218/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4071

nr XXXI/219/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4072

nr XXXI/220/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
4073

nr XXXI/221/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 października 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4074

nr XXXI/222/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 października 2009 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
4075

nr XXXI/223/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 października 2009 r. W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXI/246/06 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp."

 
4076

nr XXXII/208/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 30 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Malanów

 
4077

nr XXXII/169/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew

 
4078

nr XXXII/170/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew

 
4079

nr XXXII/171/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2009r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rozdrażew

 
4080

nr XXXII/173/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
4081

nr XXXVI/187/09 Rady Gminy Słupca z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4082

nr XXXIV/215/09 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4083

nr XXXIV/216/09 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4084

nr XXXIV/217/09 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4085

nr XXXIV/218/09 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

 
4086

nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Kościelec z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Kościelec

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4087

nr WCC/1135C/3413/W/OPO/2009/JP i PCC/1114B/3413/W/OPO/2009/JP w sprawie "Pfeifer & Langen Polska" S.A. z siedzibą w Poznaniu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 28.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.07.2012 - 16:37