Dziennik nr 202 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2007 r.

Nr 202

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4636

nr XII/103/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 października 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4637

nr XII/158/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Środa Wielkopolska

 
4638

nr XIII/75/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Koźminek na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

 
4639

nr XIII/77/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

 
4640

nr XIII/62/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, od 1 ha przeliczeniowego na rok podatkowy 2008 na terenie gminy Krzykosy

 
4641

nr XIII/66/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4642

nr XII/75/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy w 2008 r.

 
4643

nr XII/76/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2008

 
4644

nr XII/81/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
4645

nr XI/71/2007 Rady Gminy Ryczywole z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ryczywół na rok 2008

 
4646

nr XI/69/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4647

nr XI/70/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

 
4648

nr XI/71/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4649

nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4650

nr XV/101/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

 
4651

nr XV/111/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/90/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 października 2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4652

nr X/70/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2008 rok

 
4653

nr XIII/86/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości n a 2008 rok

 
4654

nr XIII/87/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na 2008 rok

 
4655

nr XIII/88/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4656

nr XIII/89/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych

 
4657

nr XIII/90/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

 
4658

nr XIII/91/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 
4659

nr X/57/07 Rady Gminy Chocz z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r.

 
4660

nr X/58/07 Rady Gminy Chocz z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4661

nr X/59/07 Rady Gminy Chocz z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4662

nr X/37/2007 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Gizałki

 
4663

nr X/38/2007 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4664

nr X/39/2007 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r.

 
4665

nr X/40/2007 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 
4666

nr XVII/97/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz o zmianie uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4667

nr XV/87/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w podatku od środków transportowych

 
4668

nr XV/88/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych

 
4669

nr XV/89/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2008 rok na terenie Gminy Piaski

 
4670

nr XV/90/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

 
4671

nr XVI/250/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008

 
4672

nr XVI/251/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4673

nr XVI/252/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4674

nr XVI/253/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4675

nr XVI/255/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
4676

nr XVI/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 
4677

nr XVI/257/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych

 
4678

nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 18:28