Dziennik nr 148 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 września 2006 r.

Nr 148

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 
3562

nr 07/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Zaborowo" w Lesznie, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie

 
3563

nr 08/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Karczma Borowa", obejmującej część obszaru miasta Leszna, gminy Osieczna i gminy Rydzyna, , powiat leszczyński, województwo wielkopolskie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3564

nr LVII/467/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Rady Gminy Dopiewo i Wójta Gminy Dopiewo w wyborach samorządowych w 2006 r

 
3565

nr LVII/468/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Dąbrowa

 
3566

nr LVI/302/06 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa - przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym

 
3567

nr XLIV/221/06 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3568

nr XLII/286/06 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum pomocy Rodzinie

 
3569

nr XLII/287/06 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3570

nr XLIII/385/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego

 
3571

nr XLIII/386/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/128/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Poznańskiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
3572

nr XLIII/389/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu

 
3573

nr XLIII/390/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

 
3574

nr XLIII/394/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/294/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z powiatu poznańskiego

 
3575

nr XLIII/395/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/295/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego powiatu poznańskiego

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3576

nr OPO-4210-42(4)/2006/61/VI/MJ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

 


SPRAWOZDANIA

 
3577

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za rok 2005

 
3578

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2005 rok

 
3579

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 22.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:08