Dziennik nr 146 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 12 października 2007 r.

Nr 146

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3204

nr VI/29/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
3205

nr VII/32/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie

 
3206

nr IX/47/2007 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew dla obszaru w miejscowości Barłogi dz. nr 28/6, 29, 32/1 i 33

 
3207

nr XI/140/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na stałe obwody głosowania

 
3208

nr VIII/91/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę z dnia 30 września 2003 r. nr IX/90/2003 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych

 
3209

nr VIII/98/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr X/115/2003 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów miasta i gminy Stęszew

 
3210

nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kobylinie

 


SPRAWOZDANIE

 
3211

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2006 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 12.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40