Dziennik nr 140 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 września 2006 r.

Nr 140

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3423

nr 152/06 z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w podziale gminy Tarnowo Podgórne na okręgi wyborcze

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3424

nr LVI/593/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kórnik

 
3425

nr XXXVIII/21/2006 Rady Gminy Gizałki z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki

 
3426

nr XXXVII/226/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 1037 w rejonie osiedla Drzęczewo w Piaskach

 
3427

nr XL/286/06 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/248/94 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
3428

nr 26/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wągrowca

 
3429

nr 27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
3430

nr 31/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu

 
3431

nr XLI/680/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 3 w Jarocinie

 
3432

nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jarocin

 
3433

nr XXXVIII/175/2006 Rady Gminy Kotlin z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kotlinie

 
3434

nr XXXVI/278/06 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w okręgach wyborczych

 
3435

nr XXX/240/06 Rady Gminy Blizanów z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Blizanów na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych

 
3436

nr XXX/242/06 Rady Gminy Blizanów z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/02 Rady Gminy Blizanów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy Blizanów poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
3437

nr XLVIII/215/06 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy i Miasta Odolanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

 
3438

nr 234/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania i zmiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo

 
3439

nr 237/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 201/06/IV z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Puszczykowa

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3440

nr XLI/221/2006 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie

 


SPRAWOZDANIA

 
3441

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pępowo za 2005 rok

 
3442

sprawozdanie burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 07.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:29