Dziennik nr 138 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 września 2006 r.

Nr 138

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3369

nr XXXIV/259/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych przypadających gminie Wągrowiec lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz określenia organów do tego uprawnionych

 
3370

nr XXXIV/261/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu

 
3371

nr XXXIV/263/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bartodzieje

 
3372

nr XXXIV/264/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bracholin

 
3373

nr XXXIV/265/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Brzeźno Stare

 
3374

nr XXXIV/266/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bukowiec

 
3375

nr XXXIV/267/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czekanowo

 
3376

nr XXXIV/268/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Długa Wieś

 
3377

nr XXXIV/269/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Grylewo

 
3378

nr XXXIV/270/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kaliska

 
3379

nr XXXIV/271/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kaliszany

 
3380

nr XXXIV/272/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kamienica

 
3381

nr XXXIV/273/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kiedrowo

 
3382

nr XXXIV/274/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kobylec

 
3383

nr XXXIV/275/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kołybiec

 
3384

nr XXXIV/276/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Koninek

 
3385

nr XXXIV/277/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kopaszyn

 
3386

nr XXXIV/278/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krosno

 
3387

nr XXXIV/279/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wągrowiec

 
3388

nr XXXIV/280/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łaziska

 
3389

nr XXXIV/281/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łekno

 
3390

nr XXXIV/282/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łęgowo

 
3391

nr XXXIV/283/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łukowo

 
3392

nr XXXIV/284/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowe

 
3393

nr XXXIV/285/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ochodza

 
3394

nr XXXIV/286/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Oporzyn

 
3395

nr XXXIV/287/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pawłowo Żońskie

 
3396

nr XXXIV/288/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Potulice

 
3397

nr XXXIV/289/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przysieczyn

 
3398

nr XXXIV/290/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przysieka

 
3399

nr XXXIV/291/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rąbczyn

 
3400

nr XXXIV/292/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Redgoszcz

 
3401

nr XXXIV/293/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rgielsko

 
3402

nr XXXIV/294/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rudnicze

 
3403

nr XXXIV/295/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Runowo

 
3404

nr XXXIV/296/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sarbka

 
3405

nr XXXIV/297/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Siedleczko

 
3406

nr XXXIV/298/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sienno

 
3407

nr XXXIV/299/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tarnowo Pałuckie

 
3408

nr XXXIV/300/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Toniszewo

 
3409

nr XXXIV/301/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Werkowo

 
3410

nr XXXIV/302/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiatrowiec

 
3411

nr XXXIV/303/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiatrowo

 
3412

nr XXXIV/304/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiśniewo

 
3413

nr XXXIV/305/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żelice

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 04.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:34