Zarządzenie Nr 349/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie Zespołu do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej