Kontrole prowadzone przez Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną w Poznaniu w 2011 roku

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Tryb kontroli Termin
rozpoczęcia
kontroli
Termin
zakończenia
kontroli
Temat kontroli
1 Starostwo Powiatowe w Obornikach
ul. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki 
[zalecenia pokontrolne]
problemowa 14 luty 29 kwiecień Terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do baz danych ewidencyjnych, z uwzględnieniem kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwych organów oraz osób i jednostek organizacyjnych, tj. realizacji wymogu zawartego w przepisie §§ 47- 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).
2 Starostwo Powiatowe
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wlkp.
[zalecenia pokontrolne]
problemowa 1 marzec 20 maj Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U. Nr 38, poz. 454)
3 Starostwo Powiatowe
w Słupcy
ul. Poznańska 20
62-400 Słupca
[zalecenia pokontrolne]
problemowa 9 maj 29 lipiec 1) Terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do baz danych ewidencyjnych, z uwzględnieniem kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwych organów oraz osób i jednostek organizacyjnych, tj. realizacji wymogu zawartego w przepisie §§ 47- 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).
2) Stosowanie w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz. 821).
4 Starostwo Powiatowe
w Jarocinie
al. Niepodległości 10-12
63-200 Jarocin
[zalecenia pokontrolne]
problemowa 9 maj 29 lipiec Prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji oraz krajowego systemu informacji o terenie (§ 3.2.5a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r.
w sprawie kontroli...).
5 Starostwo Powiatowe
w Chodzieży
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież
[zalecenia pokontrolne]
problemowa 11 lipieic 30 wrzesień 1) Terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do baz danych ewidencyjnych, z uwzględnieniem kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwych organów oraz osób i jednostek organizacyjnych, tj. realizacji wymogu zawartego w przepisie §§ 47- 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).
2) Stosowanie w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz. 821).
6 Starostwo Powiatowe
w Lesznie
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
6_11_zalecenia.pdf
problemowa 1 październik 15 grudzień Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U. Nr 38, poz. 454).
7 Starostwo Powiatowe
w Koninie
al. 1 Maja 9
62-510 Konin
7_11_zalecenia.pdf
problemowa 1 sierpień 22 październik 1) Terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do baz danych ewidencyjnych, z uwzględnieniem kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwych organów oraz osób i jednostek organizacyjnych, tj. realizacji wymogu zawartego w przepisie §§ 47- 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).
2) Stosowanie w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz. 821).
8 Starostwo Powiatowe
w Rawiczu
Rynek 17
63-900 Rawicz
problemowa   postępowanie zamknięto 1) Terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do baz danych ewidencyjnych, z uwzględnieniem kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwych organów oraz osób i jednostek organizacyjnych, tj. realizacji wymogu zawartego w przepisie §§ 47- 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U. Nr 38, poz. 454).
2) Stosowanie w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz. 821).
9 Starostwo Powiatowe
w Kaliszu
Pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
problemowa 5 września 25 listopad 1) Terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do baz danych ewidencyjnych, z uwzględnieniem kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwych organów oraz osób i jednostek organizacyjnych, tj. realizacji wymogu zawartego w przepisie §§ 47- 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).
2) Stosowanie w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 83sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz. 821).
10 Starostwo Powiatowe
w Środzie Wlkp.
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
10_11_zalecenia.pdf
problemowa 19 wrzesień 9 grudzień 1) Terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do baz danych ewidencyjnych, z uwzględnieniem kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwych organów oraz osób i jednostek organizacyjnych, tj. realizacji wymogu zawartego w przepisie §§ 47- 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).
2) Stosowanie w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz. 821).
11
Starostwo Powiatowe we Wrześni
ul. Chopina 10
62-300 Września
problemowa 1 czerwiec postępowanie zamknięto Stosowanie w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz. 821)

 

Autor: Grażyna Wojtych
Data utworzenia: 18.01.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.01.2016 - 14:26