Kontrole prowadzone przez Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną w Poznaniu w 2010 roku

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
1 Prawidłowość naliczania i egzekwowania opłat za czynności związane  z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1.pdf

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn luty Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
2 Prawidłowość naliczania i egzekwowania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło marzec Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
3 Prawidłowość naliczania i egzekwowania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

3.pdf

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów marzec

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

4

Prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych

4.pdf

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów marzec

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

5

Prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych

zalecenia_czarnkow.pdf

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków kwiecień Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
6

Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

[pobierz sprawozdanie]

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew kwiecień Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
7

Prawidłowość naliczania i egzekwowania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

gk_kontrole_2010_poz_7.pdf

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk kwiecień Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
8

Prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych 

zalecenia_zlotow.pdf

Starostwo Powiatowe w Złotowie, al. Piasta 25, 77-400 Złotów czerwiec Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
9

Prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych

9-2010-leszno.pdf

Urząd Miasta Leszna, ul. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno czerwiec Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
10 Prawidłowość naliczania i egzekwowania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1-go Maja 9, 62-510 Konin  czerwiec Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
11 Prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych
i kartograficznych
Starostwo Powiatowe
w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
wrzesień Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
12 Prawidłowość naliczania
i egzekwowania opłat za czynności związane
z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
[nie wydano zaleceń pokontrolnych]
Urząd Miasta Poznania
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
październik Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
13 Prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych
i kartograficznych
gk_13_10_zalecenia.pdf
Starostwo Powiatowe
w Lesznie
pl. Kościuszki 4b
64-100 Leszno
październik Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
14 Prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych
i kartograficznych
gk_14_10_zalecenia.pdf
Starostwo Powiatowe
w Kępnie
ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno
październik Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
15 Prawidłowość naliczania
i egzekwowania opłat za czynności związane
z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
geodezja_15_2010.pdf
Starostwo Powiatowe
w Kępnie
ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno
październik Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
16 Prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych
i kartograficznych
Urząd Miasta Konina
pl. Wolności 1
62-500 Konin
listopad Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

 

Autor: Grażyna Wojtych
Data utworzenia: 30.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.01.2016 - 14:26